SABQUUNAMTII WANGEELAA BIRMADUU

Blue contact keys on the computer keyboard, three-dimensional rendering

Gaafii ka qabdan, yoo kaan tajaajila kenya kanatti bifa ergaa garaa garaa barreessun hirmaachuu feetan, akkasuams ka nu utubuu feetan unkaa armaa gadiin nu qunnamaa.

For general questions about BGMP, or for information on how you or your congregation can get involved in our ministry, please use the form below.

[contact_bank form_id=2]

Our Maling Address

Birmaduu Gosple Media
Oromo Evangelical Lutheran Church – Los Angeles
436 S. beverly Dr
Beverly Hills, CA 90212
Tel.: 657-201-7327
Fax: 866-744-0241

 

Website: http://www.birmaduumedia.com